Privacyverklaring

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS VANUIT ONS VAK ALTIJD AL ZEER SERIEUS EN
GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of worden doorverkocht. Lijncoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst aangepast in januari 2022.

Contactgegevens

http://www.lijncoaching.nl / Wegenbouw 27 3991 NG Houten +31 6 24661166
Marjolein Wolberink is de Functionaris Gegevensbescherming van Lijncoaching. Zij is te bereiken via marjolein@lijncoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lijncoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien diensten lopen via de werkgever: bedrijfsinformatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens onze gesprekken, in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lijncoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien vanuit jou gecommuniceerd:

 • Gezondheid
 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Andere gevoelige persoonsgegevens die actief verstrekt worden tijdens onze gesprekken, in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch.

Bovenstaande wordt alleen verwerkt voor het goed uit kunnen voeren van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lijncoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
 • Telefonisch contact met je te kunnen opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of een nieuw aanbod > grondslag: toestemming
 • Lijncoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verzenden van nieuwe blogberichten per mail > grondslag: toestemming

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven genoemd vindt plaats in de vorm van persoonlijke dossiervorming. Dit om een beter beeld te krijgen van je problematiek, jouw achtergrond om je gerichter te kunnen helpen. Wettelijke grondslag verwerking van deze gegevens: toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lijncoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam7 jaarVerplichting belastingwetgeving
Geslacht7 jaarTen behoeve van evt. nazorg
Adresgegevens7 jaarVerplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer7 jaarTen behoeve van evt. nazorg
E-mailadres7 jaarTen behoeve van evt. nazorg
Bedrijfsinformatie7 jaarVerplichting belastingwetgeving
Overige persoonsgegevens7 jaarTen behoeve van evt. nazorg

Geautomatiseerde besluitvorming

Lijncoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijncoaching) tussen zit. Lijncoaching gebruikt dus ook geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lijncoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lijncoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lijncoaching jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

BedrijfCategorieDoelGegevens
TransipHostingproviderGoed en betrouwbaar laten draaien van mijn websiteE-mailadressen mensen die blog via de mail willen ontvangen
TransipE-mailproviderGoed en betrouwbaar kunnen gebruiken van Lijncoaching mailAlle gegevens die gedeeld worden via de e-mail van Lijncoaching
M van MarketingDTP’erWijzigen en draaiende houden websiteE-mailadressen mensen die blog via de mail willen ontvangen
ASAKAdministratiekantoorBelastingaangiftenFactuurnummers, voornaam, bedragen
MicrosoftHostingprovider documentenBack-up van alle digitale gegevens van LijncoachingAlle persoonsgegevens en bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven.
InformerDigitaal boekhoudsysteemAlle facturen en betalingen automatisch laten verlopen.Factuur en bankgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lijncoaching gebruikt alleen technische, functionele en (geanonimiseerde) analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie kun je vinden op: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten .

Op deze website worden cookies geplaatst door derden:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analystische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

Nieuwsbrief

Op de homepage of blogpagina’s kan je je aanmelden voor nieuwe blogberichten van Lijncoaching. Zodra er een nieuw blogbericht op de website wordt geplaatst, ontvang je dit blogbericht in jouw mailbox. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar marjolein@lijncoaching.nl . Het aanmelden is beveiligd met reCAPTCHA, deze beveiliging valt onder de privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.lijncoaching.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lijncoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjolein@lijncoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lijncoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lijncoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact via marjolein@lijncoaching.nl.