Loopt je communicatie niet lekker? Zo doe er wat aan: Transactionele analyse- ego posities

Jij hebt vast ook weleens dat de communicatie niet lekker loopt en dat je met een rot gevoel de communicatie stopt. De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. Deze theorie gebruik ik veel als coach. De Transactionele Analyse ego posities geven vooral veel inzicht in je communicatie en ook van waaruit je reageert. Je hebt een keuze in hoe je je opstelt. In deze blog leg ik uit hoe je dit kunt doen.

Verschillende posities

Op elk moment dat je communiceert, doe je dit vanuit een bepaalde positie of rol. De transactionele analyse noemt dit ego posities of ego-toestanden. Het is het samenhangend geheel van je gedragingen, je gedachten en je gevoelens. Je kunt vanuit verschillende posities communiceren:

De eg posities. Bovenin zie je bol van de Ouder (kritisch en voedend), de bol eronder zie de Volwassene en als laatste bol het Kind. Deze is verdeeld in rebellerend Kind aangepast Kind en vrije Kind.
Ego posities

De Ouder positie: je gedrag, gedachten en gevoelens die je hebt overgenomen van je ouders of ouderfiguren

De Volwassene positie: je gedrag, gedachten en gevoelens in het hier en nu

Het Kind positie: je gedrag, gedachten en gevoelens een herhaling zoals je deze vroeger als kind had

Volwassene positie

Je zit wisselend in de verschillende posities. Je kunt ook kiezen vanuit welke positie je reageert. Als je de verschillen ziet in je posities en je bewust bent waar je in zit. Kun je ook bekijken of deze positie het gewenste effect heeft. Je kunt er voor kiezen vanuit een bepaalde positie te communiceren. De meest ideale positie van waaruit je communiceert is de Volwassene, ook aangegeven als V. In deze positie kun je problemen in het hier en nu goed oplossen. Vanuit de V communiceer je puur en komt je boodschap meestal goed aan. Je neemt informatie op en verwerkt die. Je gebruikt je verstand, denkt rationeel. Wanneer de communicatie stopt, ervaren jij én de ander geen negatieve gevoelens achteraf.

Ouder positie

Ook de andere posities hebben een belangrijke functies. De Ouder positie, aangegeven als O, zorgt dat je je aan de regels houdt en dat je je sociaal wenselijk kunt gedragen. Het geeft structuur en maakt dat je voor anderen zorgt. Je gedraagt je zoals je ouders of ouderfiguren zich vroeger naar jou gedroegen. Vanuit je O kun je op 2 manieren reageren: je Zorgende / Voedende Ouder en vanuit je Kritische Ouder. De Zorgende Ouder neemt de zorg voor jezelf en anderen. Je moedigt aan of beurt op. Dit kan ook doorslaan in betuttelen en klein houden. Je bent in je Kritische Ouder wanneer je anderen verteld wat ze moeten doen of een oordeel geeft. Je bootst dan het gedrag na van je ouders of ouderfiguren wanneer ze je geboden en verboden gaven.

Kind positie

In de Kind positie (K) gedraag je je zoals je als een kind was. Je plezier, spontaniteit en emoties komen hier naar voren. Vanuit je Kind positie kun je vanuit je Aangepast Kind of je Vrije Kind reageren. Het Aangepast Kind reageert of erg aangepast, precies zoals van hem verwacht wordt. Of hij gaat er juist tegenin en doet het tegenovergestelde, het Rebellerende Kind. Dit kan veroorzaakt worden door externe prikkels en ook door interne prikkels. Deze reacties zijn vaak onbewust en een soort impulsen. Je zit in je Vrije Kind als je luistert naar je behoeftes, waarin je creatief en spontaan bent zonder wat anderen hiervan vinden. Dus los van ouderlijke regels of beperkingen.

Communicatie omdraaien

Wanneer je je bewust wordt van de verschillende transactionele analyse egoposities, kun je ze beter begrijpen. Zowel bij jezelf en wat maakt dat je zo reageert of wilt reageren, als bij de ander. Door wat afstand te nemen, kun zien in welke positie je zit. Meestal reageer je op elkaar als je communiceert. Dreigt het contact vervelend te worden, dan kun je dit omdraaien. Bekijk in welke positie je zit en bedenk welk positie het meest geschikt is in deze situatie. Het is nooit te laat om het gesprek om te keren. Verander je van positie, dan zal de loop van het gesprek ook veranderen. Zo kun je toch duidelijk maken of krijgen wat er bedoeld is en kun je op een prettige manier uit elkaar gaan. De ideale positie om dingen te bespreken op een neutrale manier, vanuit het hier en nu is dus de Volwassen positie. Oefen en merk hoe je gesprekken en relaties kunt verbeteren.

Kun je hierbij extra hulp gebruiken? Neem dan contact met me op.

Geen blog missen? Meld je aan en ontvang alleen een mail als er een nieuwe blog online staat.