Met de Roos van Leary betere communicatie

De Roos van Leary is een communicatiemodel die ik veel gebruik bij zowel individuele en executive coaching als relatietherapie /relatiecoaching. Met de Roos van Leary krijg je betere communicatie. Het model is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar het werken van gedrag tussen mensen. Met dit model krijg je inzicht in welk gedrag jouw gedrag oproept en hoe je gedrag kan beïnvloeden. Het gaat er natuurlijk om dat je boodschap bij de ander aankomt en dat de boodschap van de ander bij jou aankomt.

Roos van Leary kort uitgelegd

Iedereen heeft weleens dat de communicatie met een ander niet lekker verloopt. Als dit vaak het geval is, doet dit ook wat me je relatie met de ander. Zoals je kunt zien heeft het model 2 dimensies. De ene dimensie zit op het vlak van controle, invloed en dominantie. Dat is de verticale lijn van
Boven naar Onder. Wanneer je helemaal boven zit, uit zich dit in actief, initiërend, beïnvloedend, beheersend en motiverend gedrag. Helemaal Onder zie je passief, afhankelijk, onderdanig, conformerend en bescheiden gedrag. De 2e dimensie loopt in een verticale lijn van Tegen naar Samen. Waarbij het gedrag in de Tegen zich uit in onafhankelijk, wantrouwend, standvastig, kritisch en twijfelzuchtig gedrag. Terwijl het uiterste van Samen zich laat zien als samenwerkingsgezind, behulpzaam, verantwoordelijk, dankbaar en respecterend gedrag. Tussen de uitersten zitten alle varianten. Het gaat hierbij niet alleen om de (af)gesproken taal, maar ook op de manier waarop het gebracht wordt. Hiermee wordt de non-verbale communicatie bedoeld, zoals intonatie, gebaren, mimiek. In gesprekken kunnen de plekken in het model veranderen. Het is effectief om op verschillende plekken te kunnen zitten.

Roos van Leary getekend in een cirkel met aan de bovenkant Boven, onderkant Onder. Rechts is Samen en links is Tegen.

Wat het oproept

Wanneer je vanuit de Boven positie communiceert, nodig je de ander uit om Onder te gaan zitten en andersom. Tegen gedrag roept Tegen gedrag op en Samen gedrag nodigt de ander uit om ook te communiceren vanuit de Samen. Hierbij gebruik ik bewust de woorden roept op en nodigt uit. Er is een automatisch impuls om naar de betreffende positie te gaan. Je hebt hierin altijd een keuze. Wanneer je meer bekend bent met dit model, dan kun je een beetje afstand nemen en díe positie kiezen die het meest effectief is. Het gaat erom dat je bereikt wat je wilt bereiken in de communicatie met de ander. Wil je een fijne samenwerking, dan is doorgaans de meest handige positie de Samen.

Lastige relatie, vaste patronen

Wanneer je het idee hebt dat je een lastige relatie hebt met iemand, dan zie je wanneer je hier goed naar kijkt vaak vaste patronen. De ene persoon communiceert vanuit een bepaalde positie, waarop de andere persoon reageert en voor je het weet is de communicatie voor beiden onprettig. Vaak heb je dan het gevoel, daar gaan we weer. Vaak voel je ook dat de ander altijd lastig doet. Het is goed om te weten, dat je voor de ander net zo lastig bent. Wanneer je dit patroon weet, kun je ook bekijken wat het zou doen als je niet op je normale manier zou reageren maar bewust een andere positie kiest en inneemt. Op deze manier wordt het vaste patroon doorbroken en kun je zorgen dat je op een positieve manier kan communiceren. Zo bereik je beiden wat je wilt.

Bewust inzetten

Met de Roos van Leary betere communicatie krijgen, lukt je door eerst meer bekent te raken met het model. Je kunt ook kijken in welke posities van de Roos je vaak zit. Vervolgens kun je bekijken of deze posities het gewenste gedrag opleveren van jezelf, de ander en ook het gewenste resultaat oplevert. Is dit niet het geval, dan kun je hier mee spelen en onderzoeken wat het doet als je een andere positie inneemt. Blijft het een uitdaging en bereik je niet het gewenste resultaat, neem dan gerust contact op. Dan kunnen we samen kijken, hoe je kunt zorgen voor een betere en vooral prettigere communicatie.